loading

ชาวธนกูล สืบสานประเพณีลอยกระทง (3-พ.ย.-2560)

November 03, 2017

     วันลอยกระทง (Loy Krathong Day) เป็นหนึ่งในประเพณีที่สำคัญของคนไทย โดยจะเฉลิมฉลองทุกปี ในวันเพ็ญของเดือนที่สิบสองตามปฏิทินจันทรคติ ปีนี้ชาวธนกูลได้จัดให้มีการแข่งขันการประดิษฐ์กระทง สร้างสรรค์ มอบรางวัลความตั้งใจสืบสานประเพณีไทยอันดีงาม ให้แก่พนักงานที่ร่วมแข่งขัน พร้อมทั้งได้ ประมูลกระทงที่ได้รับรางวัล เพื่อนำเงินรายได้เพื่อทำบุญประจำเดือน พ.ย. นี้ มีความสุข สนุกสนาน สืบสานประเพณี และยังได้ร่วมทำบุญกันทั่วหน้า

Recent Posts

TANAKUL-OGAWA (11-11-2558)
November 11, 2015
Top