loading

อบรมระบบงานลิฟท์ทีมวิศวกร บริษัท อาริทโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

May 08, 2017

    เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 บริษัท อาริทโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดบ้านต้อนรับตัวแทนวิศวกรจากประเทศสวีเดน มาแนะนำ
ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานของลิฟท์ให้แก่ทีมวิศวกรและช่างเทคนิคของตัวเเทนจำหน่ายภาคพื้นเอเชีย
 

Recent Posts

TANAKUL-OGAWA (11-11-2558)
November 11, 2015
Top