loading

อบรมการใช้ปั้นจั่นชนิดติดอยู่กับที่(เครน)

September 30, 2016

เพื่อมาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยในการทำงาน บริษัทฯ ได้จัดให้มีอบรมให้ความรู้การใช้งานเครน ให้กับพนักงาน
ทุกคนตั้งใจฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฏีและปฎิบัติกันอย่างตั้งใจ

Recent Posts

TANAKUL-OGAWA (11-11-2558)
November 11, 2015
Top